Başkanlığınızda Osmanlıca (eski yazı) kayıtlara nasıl erişebilirim?

Accordion Menü
Body

Osmanlıca kayıtlara ilişkin taleplerin dilekçe ekinde ilginizi gösteren belge ve tapu senedi veya bu mahiyette bir belge ile başvurulması halinde veya taşınmazın tarih ve sıra numarasını belirten talep ile resmi olarak Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile başvurulması yada CİMER yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.