Yabancı Gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimine ilişkin istatistiki veri talebini nasıl yapabilirim?

Accordion Menü
Body

Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler göz önüne alınarak hazırlanan raporlaştırılmış veriler, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca ilgisini ispat eden kişilere söz konusu genelge çerçevesinde verilebilir. Başvuru sahibinin gerçek kişi, tüzel kişi durumlarına göre veri talebinin nasıl olacağına ilişkin bilgilere https://www.tkgm.gov.tr/yabancii-db/veri-talepleri-giris linkinden ulaşabilirsiniz.