Kamu/özel kurum ve kuruluşları, TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş yetkilisi olan kişi değişikliğinde nasıl bir yol izlemelidir?

Accordion Menü
Body

TUSAGA-Aktif Sistemine kayıtlı bulunan kamu/özel kurum ve kuruluşlarının yetkili kullanıcı değişikliği talebi, ilgili kurum/kuruluş tarafından resmi yazı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’na bildirilmelidir. Bahse konu yazı ile yetkili personel değişikliği talebi, yeni yetkilendirilen kişinin irtibat bilgileri ve önceki personelin yetkisinin devam edip etmeyeceği hususu bildirilmeli ayrıca yazı ekinde yeni belirlenmiş yetkili tarafından imzalanmış TUSAGA-Aktif Kullanıcı Sözleşmesi gönderilmelidir.