TUSAGA-Aktif Sistemine ilk defa kayıt olan kullanıcılar hangi evrakları teslim etmelidir?

Accordion Menü
Body

TUSAGA-Aktif Sistemi’ne ilk kayıt esnasında, kullanıcıların web portalında sunulan sadece “TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi”ni doldurarak bir defaya mahsus olmak üzere TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na göndermesi yeterlidir.
Sözleşme kullanıcılar tarafından 2 (iki) nüsha olarak doldurulur, her bir sayfası paraflanır ve son sayfası kaşelenerek imzalanır. İmzalanan sözleşme TKGM Harita Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı 648. Cad. No:53/D 06550 Oran Sitesi/Çankaya/ANKARA adresine gönderilir. 2 (iki) nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak, tek nüshası kullanıcıların adreslerine gönderilir. Tek nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak kullanıcı dosyasında arşivlenir, tekrar kullanıcıya gönderilmez.
Sisteme kayıt başvuruları bireysel olarak değil kamu kurum ve kuruluşları adına yapılıyor ise kamu kurum ve kuruluşundan alınmış yetki belgeside Sözleşme ekinde TKGM’ye gönderilir. 
UYARI: “TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi” 15 (onbeş) gün içerisinde TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na gönderilmeyen kullanıcıların kaydı sözleşme ulaşıncaya kadar dondurulacaktır.