TUSAGA-Aktif Sistemi ürün siparişi esnasında hangi evraklar düzenlenmeli ve teslim edilmelidir?

Accordion Menü
Body

Kullanıcılara bedeli karşılığında sunulan ürünlerin siparişi esnasında; kullanıcılar tarafından “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Ön Bilgilendirme Formu” ile “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Mesafeli Satış Sözleşmesi” doldurulacaktır. Bahse konu form ve sözleşme sadece web ortamında doldurulacak ve çıktı alınarak gönderilmeyecektir.