TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelere ilişkin fatura belgesi düzenlenmekte midir?

Accordion Menü
Body

TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (DÖSİM); TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara bedeli karşılığında sunulan ürünler için, TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesinin 24’üncü maddesi gereğince fatura düzenlemektedir.

TKGM DÖSİM; yapılan ödemelere ilişkin fatura belgelerini sipariş sırasına göre düzenler ve kullanıcıların posta adreslerine gönderir. 

TKGM DÖSİM; yapılan ödemelere ilişkin fatura belgelerinin düzenlenmesi ve kullanıcılara gönderilmesi esnasında, kullanıcıların TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalında bildirdikleri Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve Adres Bilgisi bilgilerini kullanmaktadır.

TKGM DÖSİM; az miktarda yapılan ödemeler için hemen fatura kesmez, kullanıcıların daha sonra yapacağı ödemeleri ile birlikte hepsi için topluca fatura belgesi düzenleyerek gönderir.