Sayısallaştırma çalışmalarında; zeminde mevcut olan bir yol paftasında açılabilir mi?

Accordion Menü
Body

*Tescilli haritasında var olan yollar, sayısallaştırma sonucunda paftasında gösterilir.

sss kategori