Güncelleme çalışmalarında yol açılabilir mi?

Accordion Menü
Body

*Tapulama/kadastro çalışması sırasında fiilen zeminde var olduğu halde sınırlandırması yapılmamış kamunun kullanımındaki yollar, güncelleme çalışması sırasında dikkate alınır. Tapulama/kadastro çalışmasından sonra açılan yollarda niteliğini mevcut yollara bağlantı suretiyle devamlılığının bulunması ve güzergah boyunca muvafakat halinde açılabilir.

sss kategori