Güncelleme çalışmalarında harç tahsili yapılır mı?

Accordion Menü
Body

*3402/22-a çalışmaları sırasında harç tahakkuk ettirilmez. İntikal, taksim, ifrazen taksim, cins değişikliği, kadastro yönüyle işleme tabi parsellerde daha sonra tahsil edilmek üzere ilgili İdareler tarafından belirlenen harçların tahsili için gerekli çalışma yapılır.

sss kategori