Güncelleme çalışmalarından ilgilileri nasıl haberdar edilir?

Accordion Menü
Body

*Güncelleme alanı ilanı, ada mevki ilanı, bilgilendirme toplantısı ve askı ilanları marifetiyle, çalışmaların yapılacağı bilgisi ile yapılan çalışmalara ilişkin haberdar etme ve tebliğ niteliğinde bu işlemlerle ilgililerin bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

sss kategori