Güncelleme çalışmaları kesinleştikten sonra mahkemeye gitmeden idari olarak düzeltme yaptırılabilir mi?

Accordion Menü
Body

*İtiraza veya incelemeye konu parselde güncelleme çalışmalarında hata olduğu tespit edilirse, idari işlemle mevzuatınca gerekli düzeltme işlemi yapılması mümkündür.

sss kategori