Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde ücret tahakkuku nasıl yapılır?

Accordion Menü
Body

*Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde ve tescil bildiriminde birleşik olarak gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.