Talebe bağlı işlemlerde taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan kadastro müdürlüğünce veraset belgesi istenmesi zorunluluğu var mıdır? Yoksa ne şekilde işlem yapılır?

Accordion Menü
Body

*Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan veraset belgesi istenmeyecek (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden) belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecektir.