Talebe bağlı işlemlerde, talep sahibi şirket ise, ilgilisi olduğunun tespiti hangi belgeyle aranır?

Accordion Menü
Body

*Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ile temsilcinin kimlik belgesi,