İmar uygulamasında taşınmazım farklı bir yerden verildiğinde, kadastro müdürlüğüne itiraz edebilir miyim?

Accordion Menü
Body

*Parselasyon planlarının yapımı görevi, kadastro müdürlüklerinde olmadığından bu konudaki itiraz başvurularının, imar uygulamasını yapan idaresine yapılması gerekir.