Mühendislik bürosunda çalıştığını belgeleyen tekniker/teknisyen, hangi işlemleri, sorumluluk mühendiste olmak koşulu ile takip edebilir?

Accordion Menü
Body

*İşlemi yapan serbest çalışan harita mühendislik büro veya şirketinde çalıştığını şirket/büronun yazısında belirtilen veya lisanslı büroda çalıştığı büroca bildirilen tekniker/teknisyen arazi kontrolü haricinde kalan işlemleri, sorumluluk mühendiste olmak koşulu ile takip edebilir.