Toplulaştırma uygulamasında taşınmazım farklı bir yerden verildiğinde kadastro müdürlüğüne itiraz edebilir miyim?

Accordion Menü
Body

*Toplulaştırma parselasyon planlarının yapımı görevi, kadastro müdürlüklerinde olmadığından bu konudaki itiraz başvurularının, toplulaştırma uygulamasını yapan idaresine yapılması gerekir.