Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan ve tespit dışı alanda kalmayan eski tapu kayıtları için işlem yapılabilir mi?

Accordion Menü
Body

*3402 sayılı Kadastro Kanunun 12' nci maddesinde "Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Kadastrosu/tapulaması, 3402 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan (tespit dışı alanda kalmayan) diğer bir deyişle, 3402 sayılı Kanunun geçici 8' inci maddesi kapsamı dışında kalan eski tapu kayıtlarına dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz.

sss kategori