Yurt dışında geçici görevli personel ile doğum ve askerlik nedeniyle ücretsiz izinde bulunan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılabilir mi?

Accordion Menü
Body

Yurt dışında geçici görevli personel ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aylıksız izinde bulunan personel dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta iken sınav açılması halinde, bu durumdaki personelin sınava katılması mümkündür.

sss kategori