4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışılan süreler ile varsa özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan süreler, görevde yükselme ve unvan değişikliğine esas 8 yıllık hizmet süresi ile diğer toplam hizmet sürelerinin hesabına dâhil edilir mi?

Accordion Menü
Body
  • Personelin, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalıştığı sürelerin tamamı, toplam hizmet süresi ile birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliğine esas hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilir.
  • Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
sss kategori