Bilgisayar işletmeni (memur) unvanında görev yapıyorum, unvan değişikliği sınavına girmeden tekniker olabilir miyim?

Accordion Menü
Body

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde unvan değişikliğine tabi kadrolar “Kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, arşivci, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro teknisyeni, sağlık memuru ve teknisyen” olarak sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince “unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.” hükmü yer almaktadır.

sss kategori