Geçici işçilikte geçen sürenin maaş, derece ve kademe yönünden değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Accordion Menü
Body
  • Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (c) bendinde düzenlenmiştir.

Buna göre, genel idare hizmetleri sınıfında çalışan memurların, memuriyet dışında resmi kurumlarda işçilikte geçen sürelerinin, kazanılmış hak aylıklarının (maaş derece ve kademelerin de) tespitinde değerlendirilmesine ilişkin düzenleme bulunmadığından intibak işlemi yapılamamakta olup SSK'lı olarak geçen hizmet süreleri emeklilik yönünden hizmet yılına eklenmektedir.

sss kategori