HİLVAN VE SİVEREK TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE ZİYARET

15 Ağu 2022

Bölge Müdürümüz Hamdi ERŞEN ve Bölge Müdür Yardımcımız İlyas GEZEN ile Hilvan ve Siverek Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek yerinde inceleme ve denetimde bulunmuşlardır.