2023 İdare Faaliyet Raporu Yayımlandı.

28 Şub 2024

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2021 İdare Faaliyet Raporu yayımlandı.

Rapora menü de bulunan Uygulamalar >> "Stratejik Planlama ve Performans" >> "İdari Faaliyet Raporları" linkinden ulaşılabilinir.