Merkez Birimleri İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kalite Koordinatörlüğü Tarafından, 2024 Merkez Birimleri Koordinatörlük tetkiklerinde görevlendirilen tetkikçiler ile Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim ve sonrasında yapılan sınavda başarılı olan yeni tetkikçiler için “İşimizi Daha İyi Yapmanın Yolunu Arama” temalı İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. 

Genel Müdürlük Merkez Birimleri Koordinatörlük Tetkiklerinde görev alan 32 BTG/TG’nin katıldığı toplantı 17 Mayıs 2024 tarihinde Arşiv Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı saat 10.30’da Kalite Yönetim Şube Müdürü ve Merkez Kalite Koordinatör Baş Yardımcısı Osman Emir’in selamla konuşması ile başladı. 2024 yılı Koordinatörlük Tetkiklerinin iyi geçmesi ve Kurumumuza katkı sunmasını temenni eden Emir, yeni tetkikçi olan personele başarı dileyerek, tetkikler öncesinde düzenledikleri eğitim için Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Emir; “Bilgilendirme toplantısı ile; 20 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarih aralığında gerçekleştireceğimiz TKGM Merkez Birimleri İç Tetkiklerini; etkin, amaca uygun ve ‘anlayış ve uygulama birliği’ içerisinde gerçekleştirme zemini yakalayacağız” dedi.

Daha sonra Kalite Baş Tetkikçisi ve İş Güvenliği Uzmanı Sıddık AKDOĞAN tarafından, “Bu Toplantının Amacı İşimizi Daha İyi Yapmanın Yolunu Aramaktır” temalı İç Tetkik sunumu gerçekleştirildi.

Tetkikçiler, “TKGM Merkez Birimleri Koordinatörlük İç Tetkiklerinin” revize edilen Kalite Koordinatörlüğü dokümanları kapsamında, etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için yapılan revizyonlar konusunda bilgilendirildi. 

Katılımcılara “farkındalık için”; ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının tetkikçi gözüyle yorumlanması, tetkikin tanımı, planlaması, tetkik edilen taraf ile iletişim kurulması, tetkikin uygulanması, sonuçlandırılması, tetkik raporunun hazırlanması, kayıtların saklanması konularında yapılması gerekenler örneklerle istişare edildi.

Tetkiklerinin her aşamasında ortak yöntem kullanılması, ‘ISO 19011’de tanımlandığı şekli ile; ‘’tayin edilen tetkik kriterleri kapsamında toplanan tetkik delillerinin, uygunluk derecesini belirlemek için bu delillerin objektif olarak tetkik kriterleriyle kıyaslanarak değerlendirilmesi ve bulguya dönüştürülmesi ve bu konuda ‘anlayış ve uygulama birliği’ sağlanması konusunda katılımcılarla interaktif bir sunum gerçekleştirildi.

Tetkiklerin;

  • Performansın objektif delili olarak KYS’den beklenen çıktıların başarısını gösterdiği;

  • Standartlar ve yasalara uyumu ölçerek KYS ve tabi olduğumuz mevzuata uyumu ve uygulama başarısını gösterdiği;

  • Kurumumuzun ve çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizin-vatandaşlarımızın kurumumuza duyulan itimadını artırarak, güven ortamı oluşturduğu; 

hususlarında katılımcıların farkındalıkları pekiştirildi.