Tapu Müdürü Yer Belirleme İşlemleri Duyurusu(Güncellenen)

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE

TAPU MÜDÜRÜ TERCİH İŞLEMLERİ VE ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan Tapu Müdürü görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacağı birimler ile yer belirleme işlemine ilişkin usul ve esaslar Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 25/12/2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan karar örneği ve atama yapılacak birimler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır

Anılan Karar gereğince, yer belirleme işlemleri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14:00’da asil ve yedek aday listesinde yer alan tüm adayların görev yaptıkları birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bizzat gelerek, Genel Müdürlüğümüz ile düzenlenecek telekonferansla, tercih bildirmeleri suretiyle yapılacaktır.

Yer belirleme işlemleri, ilan edilen başarı sıralamasına göre birinci sıradaki adaydan başlayarak sırayla adaylardan tercih alınmak suretiyle yapılacak olup, yer belirleme işlemine görev yaptığı birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gitmek suretiyle katılmayan adayın yerine bilgisayar kurası ile re’sen yer belirlenerek, ataması re’sen kura ile belirlenecek birime yapılacaktır.

 Mazereti nedeniyle yer belirleme işlemine katılamayacak olan personel, kendi adına vekaleten yer belirleme işlemlerine katılmak üzere vekil tayin edebilecektir. Vekaletin Kurum içinden bir personele verilmesi halinde, birime verilecek dilekçe, vekaleten temsil için yeterli kabul edilecek, Kurum dışından birine vekalet verilmesi halinde ise vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

               Sınav Kurulunun 29.12.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile Hendek, Karataş ve Kelkit Tapu Müdürlükleri atama yapılacak birimler listesinden çıkarılarak, Çanakçı, Kaynarca ve Pozantı Tapu Müdürlükleri eklenmiştir. 

Anılan ünvan grubunda başarılı olan adaylara ilanen duyurulur.

 

Sınav Kurulu Kararı

Tapu Müdürü ünvanı için atama yapılacak birimler