Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Yer Belirleme İşlemleri Duyurusu

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUÇLARINA GÖRE

TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI TERCİH İŞLEMLERİ VE ATAMA YAPILACAK BİRİMLER

 

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacağı birimler ile yer belirleme işlemine ilişkin usul ve esaslar Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 25/01/2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan kararın bir örneği ve atama yapılacak birimler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır

Anılan karar gereğince, yer belirleme işlemi, Bölge Müdürlüklerimiz ile 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13:30’da başlayacak olan telekonferans yöntemi ile ilan edilen başarı sıralamasına göre 1 ila 400’üncü sıradaki (400 dahil) adayların görev yaptıkları birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bizzat gelerek tercih bildirmeleri suretiyle yapılacaktır. Tercih işlemleri aynı gün ilan edilen 350 Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosunun tamamına tercih alınıncaya kadar devam edilecektir. Merkez birimlerinde görev yapan personel yer belirleme işlemlerine Tapu Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda katılacaktır. 

Yer belirleme işlemleri, ilan edilen başarı sıralamasına göre birinci sıradaki adaydan başlayarak sırayla adaylardan tercih alınmak suretiyle yapılacak olup, yer belirleme işlemine görev yaptığı birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gitmek suretiyle katılmayan adayın yerine bilgisayar kurası ile re’sen yer belirlenerek, ataması re’sen kura ile belirlenecek birime yapılacaktır.

 Mazereti nedeniyle yer belirleme işlemine katılamayacak olan personel, kendi adına vekaleten yer belirleme işlemlerine katılmak üzere vekil tayin edebilecektir. Vekaletin Kurum içinden bir personele verilmesi halinde, birime verilecek dilekçe, vekaleten temsil için yeterli kabul edilecek, Kurum dışından birine vekalet verilmesi halinde ise vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

                Anılan ünvan grubunda yer belirleme işlemine katılacak adaylara ilanen duyurulur.

 

 

Sınav Kurulu Kararı

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ünvanı için atama yapılacak birimler