Tapu Sicilinde Yüzölçümü Hesabında Yanılma Sınırı ve Devletin Sorumluluğu Toplantısı Yapıldı

“Tapu Sicilinde Yüzölçümü Hesabında Yanılma Sınırı ve Devletin Sorumluluğu” başlıklı toplantı, Ankara’da; Akademisyenler, Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcılarımız Sinan FİDAN ve Metin BEYAZ, Teftiş Kurulu Başkanımız Aytuğ YAKAR, 1. Hukuk Müşavirimiz Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu Dairesi Başkanımız Hasan ÇELİK, Kadastro Dairesi Başkanımız Mustafa ASLAN ile merkez ve taşra teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN, 1. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Nevzat İhsan SARI, konunun tarihi, teknik ve hukuki yönlerini açıklayan konuşmalar yaptılar.  

Toplantı konusu hakkında; Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof.Dr. Çetin MEKİK, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Candan GÖKÇEOĞLU ve Doç.Dr. Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK ve Doç.Dr. Tevfik ÖZLÜDEMİR, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç.Dr. Emine TANIR KAYIKÇI ve Doç.Dr. Okan YILDIZ, Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ferruh YILDIZ, Prof.Dr. Muzaffer KAHVECİ, Prof.Dr. Ekrem TUŞAT, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Bahattin ERDOĞAN, Doç. Dr. Volkan ÇAĞDAŞ ve Doç.Dr. Taylan ÖCALAN’ın katkıları, görüş ve önerileri alındı.  

Katkılarından dolayı tüm katılımcılar ile değerli hocalarımıza Kurumumuz adına teşekkür ederiz.