Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

Mehmet Zeki ADLI

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili

1960 yılında Erzurum’da doğdu. Orta öğretimi olan Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ni 1978 yılında birincilikle tamamladı. Ardından 1981 yılına kadar devam edeceği Orhaneli Kadastro Müdürlüğü Fen Memurluğu görevine atandı.

Bu görevi esnasında Gazi Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ardından 1984 yılında lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi, Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü’nde bölüm birincisi olarak tamamladı.

Kurumumuzda Sivrihisar ve Çankaya Kadastro Müdürlüğü’nde Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı ve 1990 yılına kadar devam edeceği Kadastro Dairesi Başkanlığı’ndaki görevini icra etti.

Bu esnada Almanya’da Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemeleri Uzmanlık Eğitimi’ni (1987-1989) ve daha sonra dönemler halinde (toplam 6 ay) yine Almanya’da Bilgi Sistemleri Eğitimi’ni tamamladı.

Kurumumuz dışında sırasıyla Siemens-Nixdorf’da Ankara Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Proje Kontrolörlüğü, GAP’da Arazi Toplulaştırma Projesi Kontrolörlüğü, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda İskân Komitesi Türkiye Delegeliği, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nda Ankara Şube Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda Bakanlık Müşavirliği yapan Zeki Adlı 2005 yılından 2007 yılına kadar vekâleten icra ettiği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevini 2007 yılından 2012 yılına kadar da asaleten yapmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde; TAKBİS Projesi ile “Kamudan Vatandaşa e-Hizmet Ödülü’nü”, Meclis Haber Dergisi ve Time Dergisi tarafından verilen “Yılın Bürokratı Ödülü’nü”, “14 üncü TÜSİAV Yılın Adamları Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü’nü” ve Türk Time Dergisi tarafından organize edilen 2010 Yılı Altın Adamları Ödül Töreninde “Yılın Genel Müdürü” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2012 yılına kadar sürdürdüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevinden sonra 2016 yılına kadar Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi görevini icra etmiş, 2016 yılında emekli olduktan sonra 7 Şubat 2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevine yeniden vekâleten atanmıştır.

Kariyeri boyunca;

 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Harita Sektöründeki Yeri, V. Harita Kurultayı (1995)
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü Otomasyon Projesi I.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (1994)
 • Kadastronun Disiplinler Arası İşlevi IV. Harita Kurultayı (1993)
 • Türkiye Arazi Bilgi Sistemi Çalışmaları Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Topluluğu İskân Komitesi, Kopenhag (1993)
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Tapu Kadastro Hizmetleri Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Ankara (1992)
 • 3402 Sayılı Yasanın Getirdiği Teknik Yenilikler Teknikerler Kurultayı (1992)
 • Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesi Teknikerler Kurultayı (1992)
 • Türkiye Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tapu Kadastro Dergisi (1990)
 • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Türkiye’nin Durumu Harita Mühendisliği Öğretiminde 40. Yıl Kolokyumu (Yıldız Üniversitesi 1989)
 • Almanya’da Kadastro Çalışmaları Harita-Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi (1989)
 • Mevzuatımızda Tapu ve Kadastro, Kitap (2011)       

         eserlerine imzasını atmıştır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Zeki ADLI, Almanca bilmektedir.