gaziantep-bm

gaziantep-bm

Tapu ve Kadastro XIII. (Gaziantep) Bölge Müdürlüğü

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ (GAZİANTEP VE KİLİS) İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Bölge Müdürümüz Sayın İbrahim ERSOY başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Gaziantep ve Kilis illerine bağlı Tapu Müdürü, Müdür Yardımcısı ve başvuruda görevli personellerimizin katılımıyla Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda, 2022/4 sayılı Tapu Müdürlüğü iş akışı ve yetki devri konulu genelgenin uygulanması, Müdürlüklerde bekleyen başvuruların durumu ve analizi, Takbis yönetici fonksiyonlarının ve iş zekası programının kullanımı, Müdürlüklerde uygulama birliği sağlanması için dikkat edilecek hususlar ve uygulamada görülen noksanlıklar, kılık kıyafet kurallarına uyulması, personellerin motivasyonunun sağlanması, kurum kültürünün benimsenmesi, kuruma aidiyet ve bağlılıklarının sağlanması için yapılacak çalışmalar ile Tapu Müdürlüklerimizce yürütülen diğer faaliyetler hakkında bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

KADASTRAL FAALİYET HAKKINDA İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Bölge Müdürümüz Sayın İbrahim ERSOY başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis Kadastro Müdür ve müdür yardımcılarının katılımıyla Bölge Müdürlüğümüz Konferans salonunda, Kadastro Müdürlüklerinin yapması gereken MEGSİS Veri Onayları, ihaleli kadastro çalışmalarının durumu, TC kimlik numarası bulunmayan parseller ile ilgili yapılacak çalışmalar, tescile tabi olan ve olmayan işlemler ile ilgili alınacak önlemler ve Müdürlüklerimizce yürütülen diğer kadastral faaliyetler hakkında istişare ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır