bt-db

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Belediyeler

Belediye Bilgi Formu İle İlgili Yapılan Düzenleme

57 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Kapsamında mükelleflerin mesken sayılarının ve 1 Nolu Bilgi Formlarının sunulduğu Portal Hizmeti Başvuru Formları güncellendi.

İletişim

SESLİ YANIT SİSTEMİ : 0312 551 33 33


ERP Kurulumu ve ERP Hataları için spektradan ERP başlığından çağrı açılması gerekmektedir.

İlgili Birim : Uygulama Destek Şube Müdürlüğü 

Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS)

Özet

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan .cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulamadır.

Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)

Projeyle Arşiv Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan, mülkiyete esas olmayan (yurt dışı kayıtları hariç) belgelerin ilişkilendirilerek arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşmasının sağlanması, Arşiv Otomasyonu çerçevesinde ,arşivdeki orijinal belge üzerinden inceleme ya

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

TAKBİS NEDİR ?

Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir.

Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.