Tapu ve Kadastro IX. (Trabzon) Bölge Müdürlüğü

BORÇKA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ