Türkiye-Azerbaycan "Tapu ve Kadastro Çalıştayı"

Ülkemiz ile Azerbaycan arasında yürütülen 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu çalışmaları kapsamında 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda “Tapu ve Kadastro Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında Azerbaycan Emlak Meseleleri Devlet Hizmeti Kurumu çalışanlarına tapu, kadastro, harita ve gayrimenkul değerleme alanlarında olmak üzere 4 farklı oturumda Kurumumuzun bilgi ve tecrübeleri aktarılmış, karşılıklı soru ve cevaplarla interaktif bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Çalıştay kapsamında Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan Emre ERGİN ERGANİ, Kadastro Dairesi Başkanlığı’ndan Kemalettin TOKER ve Ümit YILDIZ, Harita Dairesi Başkanlığı’ndan Ömer SALGIN ve Metin SOYLU, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’ndan Hakan KAVLAK tarafından eğitimler verilmiştir.