Vekaletname Örneği İle İşlem Yapılması Hakkında Duyuru