YOZGAT 3B KADASTRO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesinin sürdürülebilirliği kapsamında kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, 2021/4 sayılı genelge gereği yapı aplikasyon projesi ile mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesine yönelik olarak Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda Proje Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürü İsmail ERTÜRK, Yozgat Bölge Müdür Yardımcıları İlyas ARSLAN ve Fatih KARAKAŞ, Tapu Şube Müdürü Mustafa BAŞER ve Kadastro Şube Müdürü İbrahim CANDAN katıldı.
Kadastro Dairesi Başkanlığından Tapu ve Kadastro Uzmanı İsmail DURSUN, Harita Dairesi Başkanlığından Mühendis Numan SOYYİĞİT ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından Zeynep SEVGİ tarafından sunum yapılan bilgilendirme toplantısının öğleden önceki oturumu; Yozgat Merkez ve İlçe Belediyelerinin ruhsat, mimari proje kontrolü ve web tapu üzerinden proje gönderen birimlerinde görev yapan teknik personeller, OSBB Müdürlüklerinin temsilcileri ve Harita Mühendisleri Odası temsilcileri, LİHKAB temsilcileri ve üretici gruplarına yönelik, öğleden sonraki oturumu ise; Yozgat Tapu ve Kadastro Müdürleri ile teknik personellere yönelik gerçekleştirildi.
Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmış olup; üretilecek 3 boyutlu bina verileri için TKGM standartları oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.