Tapu ve Kadastro VI. (Antalya) Bölge Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde Yüz Yüze Eğitim Yapılmıştır

     Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde görev yapan personelin nitelik,  bilgi,  beceri,  tutum ve davranış olarak geliştirilmesine yönelik olarak yapılması planlanan 2021 yılı Nisan ayı “Yüz Yüze Eğitimleri” Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizce yapılmıştır.