Bölge Müdürlüğümüz ve Uludağ Üniversitesi arasında İşbirliği Toplantısı

Uludağ Üniversitesi ve Bölge Müdürlüğümüz işbirliği çerçevesinde bu ayın sektörü olarak Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğümüz adına katılım sağlayarak  “Emlak ve Emlak Yönetimi” öğrencilerine ve katılımcılara kurumumuz hakkında bilgiler verilmiş, soruları cevaplanmıştır. Bu imkânı sağlayan Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun’a kurumumuz adına teşekkür ederiz.