BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BÖLGE İÇ TETKİKÇİLERİ TARAFINDAN BÖLGE İÇ TETKİK ÇALIŞMALARI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VE BAĞLI MÜDÜRLÜKLERDE İLAVE İÇ TETKİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İlki Bölge Müdürlüğümüze bağlı 55 Tapu Müdürlüğü ile 4 İl  Kadastro Müdürlüğünde 02.05.2023 - 26.05.2023 tarihleri arasında Kalite Eylem planı KEP.7.1 nci maddesi kapsamında planlı İç Tetkik çalışmaları ve Kalite İç Tetkik Raporları tamamlanmıştır. Daha sonra Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilen Baş Tetkikçi ve iç tetkikçiler  tarafından yine Kalite Eylem planı KEP.7.3 nci maddesi kapsamında 05.06.2023-09.06.2023 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz merkez ile  bağlı 32 Tapu Müdürlüğü ve 4 İl Kadastro Müdürlüğünde ilave iç tetkikler gerçekleştirilmiştir. Plânlı ve ilave iç tetkiklerde tespit edilen bulgular hakkında, Bölge Müdürlüğümüzce Haziran/2023 ayı içinde Kalite KEP.8.2 nci maddesi kapsamında yapılacak Yönetimi Gözden Geçirme(YGG) toplantısında gerekli değerlendirme yapılacak ve toplantı sonucu alınacak kararlar ve gerekleri bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimize bildirilecektir.