Bölge müdürlüğümüzde kalite yönetim sistemi ve uygulamaları konulu farkındalık eğitimi yapıldı.

26 May 2021

25.05.2021 tarihinde, Bölge Müdürlüğü konferans salonunda; 1-Kurumumuzun bağlamı olan amaç, misyon, vizyon, kalite politikamız ve Stratejik planımızın tanıtılması, 2- Temel Kalite Kavramları, "Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürünün" anlatımı ve KYS Linkinin kullanımı, 3- Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin kısa tanıtımı, dokümanlarının kullanımı ve güçlü parola oluşturma konularında Bölge Müdürlüğümüz personeline farkındalık eğitimi yapılmıştır.