BÜYÜKORHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK ARŞİVE GEÇTİ

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Büyükorhan Tapu Müdürlüğünce 2019/12(1806) sayılı Arşiv Hizmetleri Genelgesi gereğince yürütülen Arşiv ayıklama-tasnif ve tarama işlemleri sonrasında Tapulama Tutanakları,Kadastro Tutanakları,Mahkeme Kararları,Resmi Senetler,Tescil İstem Belgeleri ile işlem dosyaları içerisinde bulunan arşivlenmesi gereken tüm belgeler elektronik imza ile onaylanmak suretiyle elektronik ortama aktarılmıştır.Yapılan tüm bu çalışmalar sonrasında elektronik ortama aktarılan belgeler asıl belge niteliği taşıdığı için fiziki evrak çıkaraılmasına gerek olmadığından arşivlenen belgelerin yıpranmasının önüne geçilerek   zaman  ve iş kaybından tasarruf edilmesi sağlanacaktır. 

Bölge Müdürlüğü olarak yapılan çalışmaların bir ekip çalışması olduğunu belirterek başta Büyükorhan Tapu Müdürümüz Abidin TOPALOĞLU olmak üzere Müdürlükte çalışan tüm personeli tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.