Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğümüz ve Yıldırım I.Nolu Sağlıklı Hayat Merkezince Ortaklaşa Düzenlenen “Fiziksel Aktiviteler” Konulu Eğitim

Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğümüz ve Yıldırım I.Nolu Sağlıklı Hayat Merkezince ortaklaşa düzenlenen “Fiziksel Aktiviteler” konulu eğitim  Fizyoterapist Pınaray Nurbanu DENİZ tarafından çalışanlarımıza verilmiştir.