Yeni Ciltleme Cihaz Alımı Yapılarak Tapu Müdürlüklerimizin Hizmetine Sunulmuştur

Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğünce 3 adet Ciltleme Cihazı satın alınarak bağlı Tapu Müdürlüklerimizin hizmetine sunulmuştur. Ciltleme cihazları bağlı il Merkez Tapu Müdürlüklerinde sürekli olarak ve ilçe tapu Müdürlüklerinde de taşıma suretiyle ihtiyaca göre bulundurulacaktır. Söz konusu Cihazla  Resmi senet-Tescil istem belgesi ve Kadastro tutanaklarının her cildinin 1-2 dakika içinde ve pratik olarak ciltlemesi Müdürlükçe yapılabilecektir.

Bölge Müdürlüğümüzce ciltleme için gerekli olan sarf malzemeleri(Ciltleme kartonu ve yapışkan tabletler) temin edilerek Tapu Müdürlüklerimize ulaştırılacak olup,Ciltleme cihazlarının ilk kullanımında müdürlükte ilgili personellere yerinde eğitim verilecektir. Ayrıca Ciltleme Cihazlarının uygun yerine  Kullanım talimatı yapıştırılmış,Cihaz tanıtımı ve kullanımı ile ilgili hazırlanan eğitim videosu  ekte gönderilmiştir.Bundan böyle Ciltleme cihazlarıyla  Tapu Müdürlüklerimizde daha kısa zamanda, günübirlik olarak  ve tassaruflu bir şekilde ciltleme ihtiyacı giderilmiş olacaktır.