2024 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

      Bölge Müdürümüz Sayın Murat ÇALIK başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Musa SARIKAYA ve Emrah KARAKOÇ, Şube Müdürlerimiz ile Bölge Müdürlüğümüz yetki sahasında bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlerimizin Katılımı ile 2024 Yılı Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı video Konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir.

      Toplantıda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde işlemlerin Kamu Hizmet Standartları süresinde tamamlanması, TC Kimlik Numaralarının güncelleştirilmeleri ve Hisse Hatalarının tamamlanması, talebe bağlı ve tescile konu işlemlerin tamamlanması, güncelleme, sayısallaştırma, iyileştirme, 2B tesis kadastrosu çalışmalarının tamamlanması, veri onayı çalışmalarına yönelik işlemlerin tamamlanması ve tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması konuları hakkında istişare edilmiştir.