DİYARBAKIR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0 (412) 280 17 11
Mail
diyarbakir-km@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
diyarbakirkm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
Elazığ Bulv. Yolaltı Mah. No:106 Yenişehir/DİYARBAKIR
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro VII. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
DİYARBAKIR