TS EN ISO 9001:2015 Belge Yenileme Tetkik Çalışması

22 Nis 2022

          Bölge Müdürümüz Sayın Murat ÇALIK Başkanlığında, Türk Standartları Enstitüsü Kalite Baş Tetkikçileri Sayın Mesut GÜN, Ümit SEVİM, Bölge Müdürlüğümüz Birim Yöneticileri ve Kalite Temsilcilerinin katılımı ile;

           Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında; Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 19/21 Nisan tarihleri arasında TS EN ISO 9001:2015 versiyonu standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin; uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin, uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi, kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi amacıyla “ Belge Yenileme Öncesi Tetkik” çalışması yapılmıştır.