E-İMZA YAVAŞLIK VE TAKILMA SORUNUNUN GİDERİLMESİ İÇİN JAVA VE TARAYICI AYARLARI

Elektronik imzalama işlemlerinde en sık karşılaşılan sorunlar;

  • Otomatik güncellemeler sonucunda ortaya çıkan imzalama hataları,
  • İmzalama işleminde tıkanma,
  • İmzalama aşamasında java yüklemesinin gecikmesidir.

E-imzadaki bu gibi sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Java Kontrol Panelindeki otomatik güncellemelerinin kapatılması ve sertifika doğrulaması ayarlarında değişiklik yapılması gerekecektir. Ayrıca Firefox tarayıcısında birikmiş olan çerezlerin(internet geçmişi) temizlenmesi işlemi yapılarak yavaşlığın minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılması gereken ayarlamalar aşağıdaki sıralı ekran görüntülerinde aşama aşama gösterilmiştir.

JAVA AYARLARI

JAVA Kontrol Panelinin Açılması:

TARAYICI SIFIRLANMASI (İnternet geçmişi temizleme)

AŞAMA 1