ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Kurumlar kurumsal bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmek istediğinde, mevcut sistemleri ile kolaylıkla entegre olabilen bütünleşik bir çözüme ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, seçilen kurumsal içerik yönetimi iyi bir performansa sahip olmasının yanı sıra, mevcut işleri verimli hale getirip iş akışlarını ve iş verimliliğini artıracak bir yapıda olmalıdır.

Kurumsal İçerik Yönetimi, toplam kalite yönetimine ihtiyaç duyan kurumlar için uygun ve doğru bir çözümdür. Veri ve dokümanlarınızın revizyonlarını da içerecek şekilde arşivlenmesini ve işlenmesini sağlar.Büyük kurumlar yazılım çözümlerinde mükemmel performans ile düşük bakımı tercih ederler.

Kazanımlar

 • İş akış süreçlerinizi destekleyen tutarlı ve verimli bilgi yönetimi.
 • Dokümanın oluşturmasından imhasına kadar yönetmeliklere tam uyumlu kayıt yönetimi.
 • Her türlü projelere ve personele ait elektronik dosyaların basit şekilde gösterimi.
 • Mevcut altyapınıza kolaylıkla entegre edilebilecek sağlam, az bakım gerektiren platform
 • Seçime bağlı çok seviyeli depolama çözümü: Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)

Özellikleri

 • Güçlü Teknik ve Kurumsal Yapısı
 • Hızlı Bilgi Erişimi
 • İş Süreçleri ile Entegrasyon
 • Uyumluluk
 • Kullanılan Her Lokasyonda Fonksiyonalite

Temel Fonksiyonlar

 • Elektronik Arşivleme
 • Doküman İzleme
 • Görüntüleme, İşleme
 • Doküman Yönetimi
 • Gelişmiş Onay Konsepti