Kalite Yönetim Sistemi Temel/Farkındalık Eğitimi

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi ve 2024 yılı Kalite Eylem Planı kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi ile Kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının  desteklenmesi,  bütünselleştirilmesi,  kurum çalışanlarına  yayılımının  ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak "Kalite Yönetim Sisteminin" kalifikasyonunun sağlanması amacıyla; Kalite Koordinatör Yardımcıları, Baş Tetkikçiler, İç Tetkikçiler, Merkez ve Taşra Teşkilatı Birim Kalite Sorumluları öncelikli  olmak  üzere eğitim  almamış,  ilgili ve  eğitim  güncelleme ihtiyacı  olduğu görülen tüm personele yönelik olarak 11.06.2024 - 05.07.2024 tarihleri arasında planlanan “Kalite Yönetim Sistemi Temel/Farkındalık Eğitimi”  TKGM E-Portal üzerinden başlatılmıştır.