DAVACININ ALDIĞI UYARMA CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVANIN REDDİ KARARI.