EBYS-BİRLEŞİK POSTA MERKEZİ TEBLİGAT GÖNDERİMİ

24 Nis 2019

Genel Müdürlüğümüz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi(PTT) arasında  imzalanan  07/06/2018  tarihli  sözleşme  kapsamında  TAKBİS  ve  EBYS  üzerinde oluşturulan  tebligatların  elektronik  ortamda  PTT  Birleşik  Posta  Merkezine  gönderimlerinin sağlanarak burada  basım ve postalama işlemlerinin yapılması uygulanmasına başlanmıştır.